Coşkun Wi-Fi Aydınlatma Metni

WI-FI KULLANAN ZİYARETÇİLERİMİZE YÖNELİK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Coşkun Et ve Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Biz”, “Coşkun”) olarak, Kemerburgaz Caddesi No.152 34408 Kağıthane/İstanbul adresinde yer alan tesisimizde sunulan kablosuz ağdan (“Wi-Fi”) yararlanmanız esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin siz ziyaretçilerimizi (“Ziyaretçi”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Kemerburgaz Caddesi No.152 34408 Kağıthane/İstanbul merkezinde kurulu 169120-0 sicil numaralı Coşkun Et ve Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
İşlem Güvenliği  

 

 

 

 

IP Adresi

 

 

 

 

Kablosuz Ağa Bağlanan Ziyaretçi  

İlgili Kişi’nin kablosuz ağa erişim sağladığı cihazın tanımlanarak mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesi uyarınca internet toplu kullanım sağlayıcısı olarak ‘Erişim Kayıtları tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini kaydetme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması  

Kablosuz ağa bağlanılması vasıtası ile, otomatik

Yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”) ’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılacaktır.
MAC Adresi Kablosuz Ağa Bağlanan Ziyaretçi İlgili Kişi’nin kablosuz ağa erişim sağladığı cihazın tanımlanarak mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in 4.maddesi uyarınca internet toplu kullanım sağlayıcısı olarak ‘Erişim Kayıtları tanımının kapsamında yer alan MAC Adresi verisini kaydetme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması Kablosuz ağa bağlanılması vasıtası ile, otomatik Yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”) ’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılacaktır.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış ya da eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • bilgi@coskunet.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, coskunet@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle,
 • Kemerburgaz Caddesi No.152 34408 Kağıthane/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.