Coşkun Kamera 2. Kademe Aydınlatma Metni

CCTV
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Coşkun Et ve Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Biz”, “Coşkun”) olarak, kapalı devre güvenlik sistemi (“CCTV”) ile görüntü kaydı yapılan alanlara ilişkin siz çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve diğer ilgilileri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Kemerburgaz Caddesi No.152 34408 Kağıthane/İstanbul merkezinde kurulu 169120-0 sicil numaralı Coşkun Et ve Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

CCTV aracılığı ile kaydedilen görüntü kayıtlarınız;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Fiziksel Mekan Güvenliği Görüntü Kaydı Ziyaretçi Suç ve suçlular ile mücadele edilebilmesi ve hukuki delil olarak kullanılabilmesi Özel hayatın gizliliği hakkınıza zarar vermemek kaydıyla, belirli noktalara yerleştirilmiş kameralar vasıtasıyla Görüntü Kaydı verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması CCTV vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.
Görüntü Kaydı 3. Kişi Suç ve suçlular ile mücadele edilebilmesi ve hukuki delil olarak kullanılabilmesi Özel hayatın gizliliği hakkınıza zarar vermemek kaydıyla, belirli noktalara yerleştirilmiş kameralar vasıtasıyla Görüntü Kaydı verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması CCTV vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.
Görüntü Kaydı Çalışan CCTV ile izlenen ve işyeri niteliğini haiz olan tesisin güvenliğinin sağlanabilmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4’üncü maddesi uyarınca ‘Çalışan’a güvenli bir işyeri sağlama’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için Görüntü Kaydı verisini işlememizin zorunlu olması

 

CCTV vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.
Diğer

 

Araç Plakası Çalışan Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi  

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca ‘Çalışan’ın kimlik bilgilerini, kolluk makamlarına bildirme’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için Araç Plakası verisini işlememizin zorunlu olması

 

CCTV vasıtası ile, otomatik Uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacak olup muvzuattan kaynaklanan yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet ile paylaşılacaktır.
Çalışan’a tahsis edilen araç yeri hakkının kullandırılabilmesi  

Çalışan’a tanınan araç yeri tahsisinin sağlanabilmesi bakımından Araç Plakası verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

 

Araç Plakası Ziyaretçi  

Suç ve suçlular ile mücadele edilebilmesi ve hukuki delil olarak kullanılabilmesi

Özel hayatın gizliliği hakkınıza zarar vermemek kaydıyla, belirli noktalara yerleştirilmiş kameralar vasıtasıyla Görüntü Kaydı verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması CCTV vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.
Araç Plakası 3. Kişi Suç ve suçlular ile mücadele edilebilmesi ve hukuki delil olarak kullanılabilmesi  

Özel hayatın gizliliği hakkınıza zarar vermemek kaydıyla, belirli noktalara yerleştirilmiş kameralar vasıtasıyla Görüntü Kaydı verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

 

CCTV vasıtası ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılacaktır.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

CCTV vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • bilgi@coskunet.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, coskunet@hs03.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle,
 • Kemerburgaz Caddesi No.152 34408 Kağıthane/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.